Hapja e Bunareve

Zgjidhje perfekte per ju

Ne OfrojmëBëjmëNdërtojmë Zgjidhje

A keni blerë një pronë të re apo ju është ndalur furnizimi me ujë?
A keni nevojë për hapjen e bunareve në një vend të ri ?
Nese po atëherë zgjidhja perfekte për ju është Komplast Group sepse kompania jonë ka makineri te mira për të kryer punën në mënyrë efikase, në kohë dhe në mënyrë korrekte.

0
+
Klient të kënaqur
0
Vite përvoj
0
Projekte të ndryshme
0
Bureau Veritas Certification
Hapja dhe gërmimi i bunarev me diametër të vogla dhe të mëdha prej: Ø 125 mm – Ø 400 mm.

Hapja e bunareve nëpër shkëmbe, Vendosja e gypave PVC dhe Vendosja e filtrave xhonson.

Pastrimi me metoden air – lift, Testimi i sasisë së ujit në 3 nivele dhe Vendosja e filtrit (zhavorit) izolimi i shpimi me bentonit etj.

Hapja e bunarev me diametër të madh prej: Ø 400 mm – Ø 1000 mm me thellësi deri 36m.

Hapja e Bunareve

Shpimi i një pusi është një investim që vlen të investohet, pavarësisht nëse keni nevojë për ujë të pijshëm ose teknik. Ne kemi makineritë më moderne për shpimin e puseve dhe jemi gjithashtu të pajisur për shpime gjeotermale, uljen e niveleve të ujërave nëntokësore, kërkime hidrogjeologjike dhe testime gjeofizike në terren.

Shpimi i puseve të ujit me makinë siguron furnizimin me ujë. Kostoja e shpimit të një pusi varet nga diametri, thellësia dhe struktura e tokës.

Një pus është një objekt hidrogeologjik që siguron ujë të pijshëm ose teknik. Puset mund të hapen gjithashtu për të monitoruar ujërat nëntokësore. Sipas strukturës, puset mund të jenë të zakonshëm, artezianë dhe subartezianë. Sipas metodës së shpimit, ne i ndajmë ato në tre metoda, shpimin e puseve me metodën e goditjes, shpimin e puseve me metodën rrotulluese, si dhe kombinimin e këtyre dy metodave.

Shpimi makinerik i të gjitha llojeve të puseve të ujit të pijshëm dhe teknik me garanci. Gërmimi profesional i të gjitha diametrave, ndikimit, metodave të rrotullimit dhe metodave të kombinuara të gërmimit të puseve.

Ne kryejmë punën e gërmimit të puseve me makinë në të gjithë territorin e Kosovë, Maqedonis veriore dhe Malit të zi me çmime të favorshme.

Hapja e Pilotave

Prodhimi i Gypave

Komentet

Galeria - Hapja e bunarev

Disa nga punimet tona në teren

Komplast Group bënë hapjen e bunareve me dimenzione prej të ndryshme, hapjen e pilotave, shpime gjeologjike dhe gjeomekanike, shpime horizontale, shpimin e akerave, shpime për ngrohje gjeotermale në terene të forta dhe të buta.

Thirr tani
Translate